הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

שיעור עיוני הלכתי לחג החנוכה על סוגיית " נר חנוכה מוסיף והולך " . (מסכת שבת דף כא' ע"ב )

שיעורים נוספים