חנוכה | עיון בסוגיית נר חנוכה

חנוכה | עיון בסוגיית נר חנוכה

הרב חיים גדליה צימבליסט

חנוכה | עיון בסוגיית נר חנוכה

המצווה וההידור בנרות חנוכה

שיעור עיוני על סוגיית נר חנוכה - נר איש וביתו.

שיעור עיוני על סוגיית נר חנוכה - נר איש וביתו.

שיעורים נוספים