נר חנוכה - המצווה וההידור

שיעור עיוני על סוגיית נר חנוכה - נר איש וביתו.

שיעורים נוספים