חשיבות לימוד התורה וההלכה

חשיבות לימוד התורה וההלכה

הראשון לציון - הרב יצחק יוסף

חשיבות לימוד התורה וההלכה

חשיבות לימוד ההלכה למעשה לצד לימוד העיון

סוגי בתי המדרש השונים באים לידי ביטוי בסוג הלימוד והיחס לעיון וללימוד ההלכה, הרב מדגיש את הצורך בלימוד הלכה למעשה במיוחד בימינו ומחזק את ההתמדה בקרב התלמידים
סוגי בתי המדרש השונים באים לידי ביטוי בסוג הלימוד והיחס לעיון וללימוד ההלכה, הרב מדגיש את הצורך בלימוד הלכה למעשה במיוחד בימינו ומחזק את ההתמדה בקרב התלמידים

שיעורים נוספים