סיכום דיני מוקצה

סיכום דיני מוקצה

הרב יוסף צבי רימון

סיכום דיני מוקצה

שיעורים נוספים