לקראת פורים

הרב דוד טורנר

דבר תורה קצר לכניסה לחג הפורים

"מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה"?(מגילה י"ב ע"א)דבר תורה קצר לקראת חג הפורים

שיעורים נוספים