לקראת פורים

לקראת פורים

הרב דוד טורנר

לקראת פורים

דבר תורה קצר לכניסה לחג הפורים

"מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה"?(מגילה י"ב ע"א)דבר תורה קצר לקראת חג הפורים

"מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה"?(מגילה י"ב ע"א)דבר תורה קצר לקראת חג הפורים

שיעורים נוספים