חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ד

חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ד

הרב אסף קמינצקי

חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ד

המהפך הפנימי כשורש למהפך החיצוני

שיעורים נוספים