חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ה

חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ה

הרב נדב פרידמן

חג הפורים | מגילת אסתר | פרק ה

הכוח של גבורה פנימית

שיעורים נוספים