חג הפורים | מצוות החג | קריאת מגילה

חג הפורים | מצוות החג | קריאת מגילה

הרב דוד טורנר

חג הפורים | מצוות החג | קריאת מגילה

חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

שיעורים נוספים