חג הפורים | מצוות החג | קריאת מגילה

הרב דוד טורנר

חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

שיעורים נוספים