חג הפורים | מצוות החג | מתנות לאביונים

הרב משה לוי

הקשר בין מתנות לאביונים למחיית עמלק

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

שיעורים נוספים