חג הפורים | מצוות החג | מתנות לאביונים

חג הפורים | מצוות החג | מתנות לאביונים

הרב משה לוי

חג הפורים | מצוות החג | מתנות לאביונים

הקשר בין מתנות לאביונים למחיית עמלק

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

.סדרה לכבוד פורים - מצוות החג

שיעורים נוספים