מחיית עמלק

מחיית עמלק

הרב נדב פרידמן

מחיית עמלק

פרשת זכור

שיעורים נוספים