מלכים א'

מלכים א'

הרב אליעזר קשתיאל

מלכים א'

פרקים יט - כ

המעבר מאליהו לאלישע והמלחמה בבן הדד.

המעבר מאליהו לאלישע והמלחמה בבן הדד.

שיעורים נוספים