פרקים יט - כ

המעבר מאליהו לאלישע והמלחמה בבן הדד.

שיעורים נוספים