פרק כב | חלק א

יהושפט  ,אחאב, נביאי השקר.

שיעורים נוספים