מלכים א'

מלכים א'

הרב אליעזר קשתיאל

מלכים א'

פרק כב | חלק א

יהושפט  ,אחאב, נביאי השקר.

יהושפט  ,אחאב, נביאי השקר.

שיעורים נוספים