מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב דוד טורנר

מקדשים את השבת

טעימה לפני הבדלה

שיעורו של הרב דוד טורנר בנושא "טעימה לפני הבדלה "

דף המקורות -https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklNUR5dDQ4UWhocE9nM0JDUmV6YUdJMFN1RnlR

שיעורו של הרב דוד טורנר בנושא "טעימה לפני הבדלה "

דף המקורות -https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklNUR5dDQ4UWhocE9nM0JDUmV6YUdJMFN1RnlR

שיעורים נוספים