מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב משה לוי

מקדשים את השבת

טעימה לפני קידוש

שיעורו של הרב משה לוי בנושא "האם מותר לאכול או לשתות לפני קידוש?"

דף המקורות - https://drive.google.com/a/ytlv.co.il/file/d/0B7V3Zk3Qg0dCR1hCVWQ2XzV4MGs/view?usp=sharing

שיעורו של הרב משה לוי בנושא "האם מותר לאכול או לשתות לפני קידוש?"

דף המקורות - https://drive.google.com/a/ytlv.co.il/file/d/0B7V3Zk3Qg0dCR1hCVWQ2XzV4MGs/view?usp=sharing

שיעורים נוספים