מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב משה לוי

מקדשים את השבת

קידוש במקום סעודה - הלכה למעשה

שיעורו של משה לוי בנושא - "קידוש במקום סעודה - הלכה למעשה "  

דף מקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklTGFGVERtXzZwaENuMEV4NXVGcmEzYkhxampR

שיעורו של משה לוי בנושא - "קידוש במקום סעודה - הלכה למעשה "  

דף מקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklTGFGVERtXzZwaENuMEV4NXVGcmEzYkhxampR

שיעורים נוספים