מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב דוד טורנר

מקדשים את השבת

קידוש היום

שיעורו של הרב דוד טורנר בנושא "קידוש היום"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklcld4Y2JsU0Rydk1uZ2lzNTFZdm5HemxWak9n

שיעורו של הרב דוד טורנר בנושא "קידוש היום"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklcld4Y2JsU0Rydk1uZ2lzNTFZdm5HemxWak9n

שיעורים נוספים