מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב משה לוי

מקדשים את השבת

תשלום הקידוש

שיעורו של הרב משה לוי  בנושא "תשלום הקידוש"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklbm83M1pyblB5VkNZVW0xdVR3QmQ1QXlPZDlV

שיעורו של הרב משה לוי  בנושא "תשלום הקידוש"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklbm83M1pyblB5VkNZVW0xdVR3QmQ1QXlPZDlV

שיעורים נוספים