מקדשים את השבת

מקדשים את השבת

הרב פנחס זנדר

מקדשים את השבת

אמירה לנוכרי

שיעורו של הרב פנחס זנדר , מו"צ בחסידות גור בנושא "אמירה לנוכרי"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklQ1N0NWQ3WXNMbmJwREZYeVpndS1XaDUySzl3

שיעורו של הרב פנחס זנדר , מו"צ בחסידות גור בנושא "אמירה לנוכרי"

דף המקורות - https://drive.google.com/open?id=0BwhmdtwNdTklQ1N0NWQ3WXNMbmJwREZYeVpndS1XaDUySzl3

שיעורים נוספים