נר לי דקה

נר לי דקה

הרב יאיר צור

נר לי דקה

נר ראשון

שנת תשע"ט

שנת תשע"ט

שיעורים נוספים