נר לי דקה

נר לי דקה

הרב יאיר צור

נר לי דקה

נר שמיני

שנת תשע"ט - נר שמיני - מעל הזמן, מעל הטבע. נראה כאילו סוף החג - אבל התחלה של דבר גדול הרבה יותר.

שנת תשע"ט - נר שמיני - מעל הזמן, מעל הטבע. נראה כאילו סוף החג - אבל התחלה של דבר גדול הרבה יותר.

שיעורים נוספים