נר איש וביתו | הגדרת המצווה וענינו של חג לפי זה

נר איש וביתו | הגדרת המצווה וענינו של חג לפי זה

הרב חיים גנץ

נר איש וביתו | הגדרת המצווה וענינו של חג לפי זה

שיעורים נוספים