חג השבועות | החג בתורה

חג השבועות | החג בתורה

הרב חיים גנץ

חג השבועות | החג בתורה

חג השבועות או חג מתן תורה?

התורה מכנה את חג השבועות - "שבועות" . ולא-  "מתן תורה". למה?מתוך סדרת "שיעורים קצרים על פרשת שבוע" מאת  מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בסדרה סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

התורה מכנה את חג השבועות - "שבועות" . ולא-  "מתן תורה". למה?מתוך סדרת "שיעורים קצרים על פרשת שבוע" מאת  מרן רה"י הרב חיים גנץ שליט"א. בסדרה סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים