פרשת נשא

פרשת נשא

הרב חיים גנץ

פרשת נשא

האיזון בין הקודש והחול

מדוע נקרא הנזיר חוטא? זה לא טוב להוסיף על עצמי איסורים?מתוך סדרת " שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

מדוע נקרא הנזיר חוטא? זה לא טוב להוסיף על עצמי איסורים?מתוך סדרת " שיעורים קצרים לפרשת השבוע" מאת מרן רה"י הרב חיים גנץ. בשיעורים סוקר הרב בקצרה את הנק' המרכזית בפרשה.

שיעורים נוספים