עניינו של חג הפורים - "לך כנוס את כל היהודים"

דבר תורה קצר לקראת פורים

שיעורים נוספים