חנוכה | ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם

חנוכה | ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם

הרב יוסף קלנר

חנוכה | ואנוכי מעשיהם ומחשבותיהם

הרצון האלוקי והרצון האנושי בחג החנוכה

שיעורים נוספים