חנוכה | היחס אל המצוות

חנוכה | היחס אל המצוות

הרב דוד טורנר

חנוכה | היחס אל המצוות

עיון במעשה מאורח של רבי נחמן

שיעור לכבוד חנוכה במעשייה של ר' נחמן , המופיעה בחיי מוהר"ן, סיפורים חדשים, פ"ה. תקס"ט.

שיעור לכבוד חנוכה במעשייה של ר' נחמן , המופיעה בחיי מוהר"ן, סיפורים חדשים, פ"ה. תקס"ט.

שיעורים נוספים