שבת חנוכה

שבת חנוכה

הרב חיים גנץ

שבת חנוכה

נר איש וביתו - נצחון טהרת ישראל

מדוע דווקא בחנוכה תיקנו את חובת המצווה על הבית ולא על האדם? מה זה בא לסמן לנו?

שיעור קצר לכבוד שבת חנוכה. בשיעור נוגע הרב בנקודה הפנימית של חג החנוכה דרך הגדרת חיוב מצוות ההדלקה .

מדוע דווקא בחנוכה תיקנו את חובת המצווה על הבית ולא על האדם? מה זה בא לסמן לנו?

שיעור קצר לכבוד שבת חנוכה. בשיעור נוגע הרב בנקודה הפנימית של חג החנוכה דרך הגדרת חיוב מצוות ההדלקה .

שיעורים נוספים