שבת חנוכה

הרב חיים גנץ

נר איש וביתו - נצחון טהרת ישראל

מדוע דווקא בחנוכה תיקנו את חובת המצווה על הבית ולא על האדם? מה זה בא לסמן לנו?

שיעור קצר לכבוד שבת חנוכה. בשיעור נוגע הרב בנקודה הפנימית של חג החנוכה דרך הגדרת חיוב מצוות ההדלקה .

שיעורים נוספים