ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

שיעור 2

פסקה א - הפילוסוף (1).

שיעורים נוספים