ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

שיעור 3

המשך פסקה א (3) -

"ומעולם לא ברא האלוה קדמון - ככה תעשה הנפש "

שיעורים נוספים