ספר הכוזרי | מאמר ראשון

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

שיעור 17

פסקאות מא - מג.

פסקאות מא - מג.

שיעורים נוספים