ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

שיעור 18

פסקאות  מג - נט.

שיעורים נוספים