ספר הכוזרי | מאמר ראשון

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

שיעור 18

פסקאות  מג - נט.

פסקאות  מג - נט.

שיעורים נוספים