ספר הכוזרי | מאמר ראשון

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

שיעור 4

המשך פסקה א (4) -

" וככה תעשה הנפש " - סוף הפסקה .

המשך פסקה א (4) -

" וככה תעשה הנפש " - סוף הפסקה .

שיעורים נוספים