ספר הכוזרי | מאמר ראשון

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

שיעור 30

פסקאות ק- קג.

פסקאות ק- קג.

שיעורים נוספים