ספר הכוזרי | מאמר ראשון

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר ראשון

שיעור 5

פסקה ב' - פסקה ד "אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים".

עניין הנצרות.

פסקה ב' - פסקה ד "אז קרא לאחד מחכמי הנוצרים".

עניין הנצרות.

שיעורים נוספים