ספר הכוזרי | מאמר שני

ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר שני

שיעור 13

פסקאות כו - כט .

פסקאות כו - כט .

שיעורים נוספים