ספר הכוזרי | מאמר שני

ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר שני

שיעור 14

פסקאות כט - לד .

פסקאות כט - לד .

שיעורים נוספים