ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

שיעור 19

פסקאות נא - נד .

שיעורים נוספים