ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

שיעור 4

פסקאות ג - ד .

שיעורים נוספים