ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

שיעור 5

פסקאות ה  - יד .

שיעורים נוספים