ספר הכוזרי | מאמר שני

ספר הכוזרי | מאמר שני

הרב נדב פרידמן

ספר הכוזרי | מאמר שני

שיעור 8

פסקאות יט - כ .

פסקאות יט - כ .

שיעורים נוספים