סוכות | הקבלת פני רבו | מהות הסוכה - "דירת קבע" או "דירת עראי"

סוכות | הקבלת פני רבו | מהות הסוכה - "דירת קבע" או "דירת עראי"

הרב אמציה גנץ

סוכות | הקבלת פני רבו | מהות הסוכה - "דירת קבע" או "דירת עראי"

שיעורים נוספים