אורות התשובה

אורות התשובה

הרב אבנר זולדן

אורות התשובה

הקדמה לפרק א

לימוד משותף באורות התשובה עם הרב אבנר זולדן
נלמד את רוב הפסקאות במשותף, בכל שבוע שלוש פסקאות

פתיחת פרק א':
"את התשובה אנו מוצאים בשלש מערכות : א) תשובה טבעית, ב) תשובה אמונית, ג) תשובה שכלית.בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. "

לימוד משותף באורות התשובה עם הרב אבנר זולדן
נלמד את רוב הפסקאות במשותף, בכל שבוע שלוש פסקאות

פתיחת פרק א':
"את התשובה אנו מוצאים בשלש מערכות : א) תשובה טבעית, ב) תשובה אמונית, ג) תשובה שכלית.בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. "

שיעורים נוספים