ישראל ותחייתו

ישראל ותחייתו

הרב יוסף קלנר

ישראל ותחייתו

פסקה א

תקומת עם ישראל והשיבה לארצו בעיני הרוח המיוחדות של הרב קוק זצ"ל, דרך הסתכלות הסטורית, עתידנית ועמוקה.

תקומת עם ישראל והשיבה לארצו בעיני הרוח המיוחדות של הרב קוק זצ"ל, דרך הסתכלות הסטורית, עתידנית ועמוקה.

שיעורים נוספים