ישראל ותחייתו

הרב יוסף קלנר

פסקה א

תקומת עם ישראל והשיבה לארצו בעיני הרוח המיוחדות של הרב קוק זצ"ל, דרך הסתכלות הסטורית, עתידנית ועמוקה.

שיעורים נוספים