אושפיזין | יעקב אבינו | לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב

אושפיזין | יעקב אבינו | לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב

הרב קובי דנה

אושפיזין | יעקב אבינו | לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב

שיעורים נוספים