יום הכיפורים | סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

יום הכיפורים | סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

הרב דוד טורנר

יום הכיפורים | סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

שיעור ליום הכיפורים

שיעורים נוספים