יום הכיפורים | סדר עבודת הכהן הגדול וסדר הווידוי

הרב דוד טורנר

שיעור ליום הכיפורים

שיעורים נוספים