יום הזכרון לרב צבי יהודה קוק זצ"ל

יום הזכרון לרב צבי יהודה קוק זצ"ל

הרב משה גנץ

יום הזכרון לרב צבי יהודה קוק זצ"ל

שיחתו של הרב משה גנץ שליט"א , תלמידו של הרצי"ה, לרגל יום פטירתו של הרצי"ה זצ"ל.

שיחתו של הרב משה גנץ שליט"א , תלמידו של הרצי"ה, לרגל יום פטירתו של הרצי"ה זצ"ל.

שיעורים נוספים