יום הזכרון לרב צבי יהודה קוק זצ"ל

הרב משה גנץ

הלכות ליל הסדר - מידי יום בשעה 09:00

שיחתו של הרב משה גנץ שליט"א , תלמידו של הרצי"ה, לרגל יום פטירתו של הרצי"ה זצ"ל.

שיעורים נוספים