יום עיון לחנוכה תשפ"ב

יום עיון לחנוכה תשפ"ב

יום עיון לחנוכה תשפ"ב

הרב משה לוי | שעשה ניסים לאבותינו - הראייה וההדלקה

הרב אבנר זולדן | תפקיד החכמה מול התמימות בחיינו

מרן ראש הישיבה הרב חיים גנץ | צדקה עדה הקב"ה בעולמו - על כשרונות ואחדות

הרב משה לוי | שעשה ניסים לאבותינו - הראייה וההדלקה

הרב אבנר זולדן | תפקיד החכמה מול התמימות בחיינו

מרן ראש הישיבה הרב חיים גנץ | צדקה עדה הקב"ה בעולמו - על כשרונות ואחדות

שיעורים נוספים