חזרה לבית המדרש

- י"ד אדר תשע"ט רבנים שונים - יום זכרון לרצי"ה