בניסן עתידין להגאל

בניסן עתידין להגאל

הרב חיים אידלס

בניסן עתידין להגאל

מעלת השמחה בחודש ניסן

בניסן אין אומרים תחנון, לא רק מפני שנגאלו בו ישראל, אלא גם מפני שעתידין להגאל בו לעתיד לבוא. הרב חיים אידלס בשיחה בישיבה על מעלת השמחה המיוחדת בחודש ניסן דווקא.

בניסן אין אומרים תחנון, לא רק מפני שנגאלו בו ישראל, אלא גם מפני שעתידין להגאל בו לעתיד לבוא. הרב חיים אידלס בשיחה בישיבה על מעלת השמחה המיוחדת בחודש ניסן דווקא.

שיעורים נוספים