הרב דוד טורנר | ספירת העומר - אנא בכח | ברוך שם | שיעור אחרון | 10

הרב דוד טורנר | ספירת העומר - אנא בכח | ברוך שם | שיעור אחרון | 10

הרב דוד טורנר

הרב דוד טורנר | ספירת העומר - אנא בכח | ברוך שם | שיעור אחרון | 10שיעורים נוספים